Հակահրդեհային համակարգեր

Հրդեհային ազդանշանային համակարգի գործառույթի հիմնական գործառույթները կազմակերպչական միջոցառումների հետ միասին `կյանքեր փրկելու և գույքի պահպանման խնդիրներն են: Հրդեհի ժամանակ վնասի նվազագույնի հասցնելն ուղղակիորեն կախված է հրդեհի աղբյուրի ժամանակին հայտնաբերելուց և տեղայնացումից:
Հրդեհային անվտանգության ոլորտում գործող կարգավորող փաստաթղթերի համաձայն, գործնականում բոլոր հասարակական, արդյունաբերական և վարչական շենքերն ու շինությունները պետք է հագեցված լինեն հրդեհային ազդանշանային համակարգով: Մեր մասնագետները պատրաստ են իրականացնել այդ ամենը համապատասխան ստանդարտների համաձայն։