Ցածրավոլտ համակարգեր

Ընկերությունը ունի մեծ փորձ և իրականացնում է մինչև 1 կՎ էլեկտրամատակարարման և էներգիայի բաշխման համակարգերի նախագծում, մատակարարում, տեղադրում և շահագործում, ինչպես նաև առաջարկում է հետերաշխիքային ծառայություններ այդ համակարգերի համար: Ընկերությունը մատակարարում է սարքավորումներ և նյութեր, ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան արտադրողներից :